• Th5 30 2023 10:19 sáng
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP HẠT NHỰA PP PHỤC VỤ SẢN XUẤT BAO BÌ

 

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên gói thầu: Cung cấp hạt nhựa PP phục vụ sản xuất bao bì tháng 6/2023
– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá rộng rãi.
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2023 của PPC
5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 31/05/2023 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05/06/2023.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: thuongph@pbp.vn.
6. YCCG phát hành miễn phí:  YEU CAU CHAO GIA
7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 05/06/2023
8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 05/06/2023

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555