• Th5 18 2024 3:15 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP KHUÔN TRỤC IN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NHÀ MÁY BAO BÌ

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên đơn hàng: Cung cấp khuôn trục in phục vụ sản xuất Nhà máy Bao bì
– Loại đơn hàng: Mua sắm hàng hóa.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2024
2. Hình thức lựa chọn NCC: Chào giá rộng rãi.
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2024 của PPC
5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20/05/2024 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 25/05/2024.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: thuongph@pbp.vn).
6. YCCG phát hành miễn phí:HO SO YEU CAU CHAO GIA
7. Thời điểm đóng chào giá: 15 giờ 00, ngày 25/05/2024
8. Thời điểm mở chào giá: 15 giờ 30 phút, ngày 25/05/2024

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555