• Th5 28 2024 11:19 sáng
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN BÓN

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
– Tên đơn hàng: Cung cấp Vật tư phục vụ sản xuất Nhà máy Phân Bón
– Loại đơn hàng: Mua sắm hàng hóa.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
1. Hình thức lựa chọn NCC: Chào giá rộng rãi.
2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
3. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2024 của PPC
4. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 29/05/2024 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 04/06/2024.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
Email: thuongph@pbp.vn).
5. YCCG phát hành miễn phí:HO SO YEU CAU CHAO GIA
6. Thời điểm đóng chào giá: 15giờ 00, ngày 04/06/2024.
7. Thời điểm mở chào giá: 15 giờ 30 phút, ngày 04/06/2024

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555