• Th10 18 2022 1:42 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ “SỬA ĐƯỜNG NỘI BỘ GIỮA NHÀ MÁY BAO BÌ VÀ KHO NĂM 2022”

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên gói thầu: Sửa đường nội bộ giữa Nhà máy Bao bì và Kho năm 2022
– Loại gói thầu: Thuê dịch vụ
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 19/10/2022 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 25/10/2022.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng TC-HC
(Email: tamln@pbp.vn).
5. YCCG phát hành miễn phí
6. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 25/10/2022
7. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 25/10/2022

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555