• Th5 11 2023 2:08 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

 

Bên mời chào giá: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666
1. Tên đơn hàng: “DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP”
– Loại dịch vụ: Dịch vụ vệ sinh
– Nguồn vốn: Chi phí SXKD của PPC năm 2023
– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01/06/2023 đến 31/12/2023
2. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá canh tranh rộng rãi
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
4. Thời gian phát hành HSYCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 13/5/2023 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 18/05/2023.
5. Đ/c phát hành HSYCCG: Công ty PPC – Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu
Email: tamln@pbp.vn
6. HSYCCG phát hành miễn phí
7. Thời điểm đóng chào giá: 09 giờ 00, ngày 18/5/2023.
8. Thời điểm mở chào giá: 09 giờ 30 phút, ngày 18/5/2023.

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555