• Th5 06 2023 2:24 chiều
  • Đoàn Vũ Cẩm Phương

MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN PHỤC VỤ SẢN XUẤT

 

Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.
ĐT: 0291.3957555; Fax: 0291.3957666.
1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư điện phục vụ sản xuất
– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
– Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2023
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi.
3. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
4. Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2023 của PPC
5. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 08/5/2023 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 13/5/2023.
Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC
(Email: thuongph@pbp.vn).
6. YCCG phát hành miễn phí
7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 13/5/2023
8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 13/5/2023

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555