• Th1 08 2017 2:36 chiều
  • admin

PetroVietnam tăng trữ lượng dầu khí và gas

[:vi]HÀ NỘI – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) dự định tăng trữ lượng dầu khí lên 10-15 triệu tấn và đóng góp 74,6 nghìn tỷ vào ngân sách nhà nước vào năm 2017.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cho biết, PetroVietnam dự kiến ​​thu được khoảng 437,8 nghìn tỷ đồng (19 tỷ USD), trong đó 74,6 nghìn tỷ đồng sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước.

Đặc biệt là mỏ Lô 8, cá Rồng Đỏ và cá Voi Xanh, theo dõi chặt chẽ việc phát triển các cơ sở dầu khí dự kiến ​​sản xuất và sử dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực dự báo của thị trường.

Công ty sẽ ưu tiên kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 theo sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, và tăng cường quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Năm ngoái, PetroVietnam ghi nhận giá trị sản xuất công nghiệp đạt 429 nghìn tỷ đồng (21,3 tỷ USD), vượt 12% kế hoạch. Nó mang lại 452,5 nghìn tỷ đồng và thêm 90,2 nghìn tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, vượt mục tiêu của nó là 12,5%.

Năm 2016, Tập đoàn khai thác 17,23 triệu tấn dầu thô và 1061 tỷ m 3 khí đốt, 1,19 triệu tấn và 1 tỷ m 3 cao hơn các mục tiêu tương ứng. – VNS

(Việt Nam)[:en]

Viet Nam NewsHÀ NỘI – The Vietnam National Oil and Gas Group (PetroVietnam) aims to increase its oil and gas reserves to 10-15 million tonnes and contribute VNĐ74.6 trillion to the State budget in 2017.

Nguyễn Quốc Khánh, Chairman of its Board of Directors, said PetroVietnam expects to earn around VNĐ437.8 trillion (US$19 billion), of which VNĐ74.6 trillion will go to the State coffers.

It will speed up survey and exploitation projects, especially in Lot 8, Cá Rồng Đỏ and Cá Voi Xanh fields, closely monitor the development of oil and gas facilities scheduled for production and use advanced technologies while improving its market forecast capacity.

The company will prioritise the restructuring plan for the 2016-20 period as approved by the Prime Minister, and work to strengthen external relations and international co-operation, Khánh said.

Last year, PetroVietnam recorded an industrial production value of VNĐ490 trillion ($21.3 billion), surpassing its target by 12 per cent. It brought in VNĐ452.5 trillion and added VNĐ90.2 trillion to the State coffers, exceeding its goal by 12.5 per cent.

In 2016, the group tapped 17.23 million tonnes of crude oil and 10.61 billion cu.m of gas, 1.19 million tonnes and 1 billion cu.m higher than the respective targets. – VNS

(Vietnamnews)[:]

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555