• Th4 16 2019 3:34 chiều
  • admin

Thông báo mời chào giá dịch vụ thông quan & vận chuyển nguyên liệu nhập khẩu T4/2019

[:vi]Bên mời thầu: Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

ĐC: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu.

ĐT: 0291.3957555;

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển và thông quan hàng hóa từ CA 90810 giao đến Công ty PPC
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 5/2019
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  2. Phương thức lựa chọn NCC: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành YCCG: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 17/04/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 22/04/2019.

Đ/C phát hành YCCG: Phòng KD – Công ty PPC.

Email: hangntl@pbp.vn.

  1. YCCG phát hành miễn phí
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 22/04/2019
  3. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 22/04/2019

 [:]

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555