• Th9 25 2018 11:10 sáng
  • admin

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

[:vi]Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Theo Thông báo số 1123/TB-SGDHN ngày 20/09/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận ngày đăng ký giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam. Công ty trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông Công ty ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung là ngày 26/09/2018.

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung  (xem và download tại đây)[:]

All rights reserved. Powered by SaoKim

Gửi thông tin qua email
Chat qua zalo
Chat qua Facebook
Gọi ngay: 0291.3957.555